شمس لنگرودی

لنگرودمتولد ۲۶ آبان ۱۳۲۹
محمدتقی شمس لنگرودی معروف به شمس لنگرودی شاعر، پژوهشگر، بازیگر، خواننده و مورخ ادبی معاصر ایرانی است. وی دیپلمِ ریاضی و لیسانسِ اقتصاد و بازرگانی دارد و مدرس دانشگاه بوده و تاریخ هنر درس می‌دهد.

فیلم‌های شمس لنگرودی