فاطمه عباسی

تهران
فاطمه عباسی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «مینا و غنچه»، «سال‌های جوانی»، «سال های دور از خانه» به عنوان «بازیگر»، «ساخت عروسک» حضور داشته است.

فیلم‌های فاطمه عباسی