خشایار قهرمانی

تهران
خشایار قهرمانی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «گنجشکک اشی‌مشی»، «فقط بیست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های خشایار قهرمانی