رضا مولایی

تهرانمتولد 15 مهر 1356
وی فعالیت خود را با تئاتر شروع کرد سپس وارد قاب تلویزیون و سینما شد. وقتی 18 ساله بود با دایره گچی قفقازی بروی صحنه نمایش رفت. از سال 1375 کارگردانی را نیز با نمایش کلبه لبتونبا اثری از روبرت بروک شروع کرد و سال ها بعنوان بازیگر و کارگردان فعالیت خود را ادامه داد. ایشان در سال 1384 وقتی 28 ساله بود برای بازی در نمایش سه گانه وانیک به کارگردانی سهراب سلیمی در جشن بازیگر خانه تئاتر به عنوان یکی از بهترین بازیگران سال برگزیده شد.