Tokunbo Joshua Olumide

آمریکا
توکونبو جاشوا اولوماید بازیگری است که برای بازی در فیلم دیترویت (2017)، از طریق سیم و کامل شناخته شده است.

فیلم‌های Tokunbo Joshua Olumide