رضا رخشانی

تهرانمتولد ۱۲۹۷
رضا رخشانی بازیگر سینما اهل ایران بوده است. او ۱۳۸۲در رودهن به خاک سپرده شده‌است.

فیلم‌های رضا رخشانی