داراب آقاسی زاده

داراب آقاسی‌زاده بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «آتش در خرمن»، «مهاجران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های داراب آقاسی زاده