حمیدرضا هدایتی

تهران
حمیدرضا هدایتی بازیگر سینما و تلویزیون ایران است. او بازیگری را از بازی در نمایش های مذهبی اعلا رحیمی شروع کرده است. ایشان چندین سال پیش ازدواج کرده و دارای دو دختر می باشد. آقای هدایتی به جز بازی در تهیه گزارش و گفت وگوهای برنامه مجله تئاتر نیز فعالیت دارد.