احمد بیدارفر

کرمانشاهمتولد 20 اردیبهشت 1361
احمد بیدارفر بازیگر اهل ایران است.در آثاری همچون «شور شیرین» حضور داشته است.

فیلم‌های احمد بیدارفر