ابراهیم شمس

تهران
ابراهیم شمس بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «دختر میلیونر»، «بالای شهر پایین شهر»، «زندانی 707»، «گروگان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های ابراهیم شمس