اکبر اصفهانی

تهرانمتولد ۱۳۲۹
اکبر اصفهانی بازیگر و عکاس سینما اهل ایران ‌است. او برای بازی در فیلم گریز شناخته شده است.

فیلم‌های اکبر اصفهانی