سورن مناچکانیان

تهران
سورن مناچکانیان بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «شب بی پایان»، «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه»، «نسل جادویی»، «عشق گمشده»، «خانه خلوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های سورن مناچکانیان