مرضیه خوشی تراش

تهران
مرضیه خوش‌تراش بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «مهتاب روی سکو»، «فصل باران های موسمی»، «خانواده ارنست»، «آن دو»، «محیا»، «خواستگار محترم»، «جایی در دوردست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های مرضیه خوشی تراش