تاجبخش فنائیان

تهران
تاجبخش فناییان بازیگر سینما و تلویزیون ایران است. او در آثاری همچون فیلم سینمایی «پرواز در شب»، فیلم سینمایی «توجیه» فعالیت داشته است.

فیلم‌های تاجبخش فنائیان