اسماعیل داورفر

تهرانمتولد 1 اسفند 1311
اسماعیل داورفر یک هنرپیشه اهل ایران بود. او همبازی و هم دوره بازيگران پيشکسوتی چون علی نصيريان، عزت الله انتظامی، جمشيد مشايخی، جعفر والی و محمدعلی کشاورز بود و از جمله تئاترهای او می توان به بازرس، چشم اندازی از پل، سياه زنگی دايره زنگی، مرد فرنگی، مرگ در پائيز، دشمنان و دست بالای دست اشاره کرد.