محسن قبادی

تهرانمتولد ۱۳۱۶
محسن قبادی‌فرد بازیگر سینمای ایران بود.او لیسانس علوم تغذیه می‌باشد. وی مهر ۱۳۸۲ درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شده است.

فیلم‌های محسن قبادی