غلامرضا بایران منش

مشهدمتولد 1332
بایران منش از سال 1354 با بازی در نمایش «سرنوشت» وارد عرصه بازیگری شد. این بازیگر نمایش های «سرنوشت» «چوب به دست ها» «سیاه زنگی مرد فرنگی» «دایره زنگی» «شب بیست و یکم» «شقایق دره» «هفت کچل» «از طواف تا تفت» «پشت پرچین» «کمند خاطرات» و «آوارگان عشق» را در کارنامه هنری خود دارد.

فیلم‌های غلامرضا بایران منش