فخری خوروش

کرمانشاهمتولد ۱۰ خرداد ۱۳۰۸
فخری اسودی مشهور به فخری خوروش هنرپیشه پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون است.نام اصلی وی فخری خوروش بود و بعد از ازدواج با جواد اسودی با فامیل اسودی نیز مدتی مشغول بکار بود.