ابراهیم کاظم زاده

تهران
ابراهیم کاظم زاده بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم خبرچین فعالیت داشته است.

فیلم‌های ابراهیم کاظم زاده