اصغر فرهاد مهر

تهران
اصغر فرهاد مهر بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم خبرچین فعالیت داشته است.

فیلم‌های اصغر فرهاد مهر