ولی مسکنی

تهران
ولی مسکنی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری مانند فیلم خبرچین فعالیت داشته است.

فیلم‌های ولی مسکنی