جعفر نوش آبادی

تهران
جعفر نوش‌آبادی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «شاخه‌های بید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های جعفر نوش آبادی