صدرالدین مهدویان

تهران
صدرالدین مهدویان بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «شاخه‌های بید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های صدرالدین مهدویان