محرم بسیم

باکومتولد ۲۰ مرداد ۱۲۹۹
محرم بسیم بازیگر اهل ایران بود. پیکر وی در ۸ مهر ۱۳۹۲ در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

فیلم‌های محرم بسیم