امیرحسین خان شهری

تهرانمتولد ۱۳۲۵
امیرحسین خان شهری بازیگر سینما اهل ایران است.

فیلم‌های امیرحسین خان شهری