حسین کیانی

تهران
حسین کیانی پژوهشگر، مدرس، نویسنده و کارگردان تئاتر است. او صاحب سبک است و نمایش‌هایش به داشتن «هویت ایرانی» معروف هستند. آثار وی معمولا فضای‌ سنتی، مذهبی، تاریخی و شرایط اجتماعی ایران را روایت می‌کند. از میان آثارش تاکنون بیداری خانهٔ نسوان، همسایهٔ آقا، پنهان‌خانهٔ پنج در و واقعه در مجلس سودابه‌خوانی به چاپ رسیده‌است.

فیلم‌های حسین کیانی