ملیحه اکبری

تهران
ملیحه اکبری بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «شب به خیر غریبه»، «ماه عسل»، «رنو تهران 29»، «بچه‌های طلاق»، «افسون»، «پنجره»، «شاید وقتی دیگر...»، «پرستار شب»، «هشت‌ و‌ نیم شب»، «یکی از ما دو نفر» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

فیلم‌های ملیحه اکبری