فریبرز سمندرپور

تهرانمتولد ۱۳۲۸
فریبرز سمندرپور بازیگر سینما اهل ایران بود. وی در سال ۱۳۸۸ درگذشت.

فیلم‌های فریبرز سمندرپور