محسن صادقی نسب

تهرانمتولد 22 مهر 1332
محسن صادقی‌نسب بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «خروج»، «آینه شیطان»، «ابراهیم خلیل الله»، «عروسی مهتاب»، «مقاومت»، «روزی که خواستگار آمد»، «کودک قهرمان / پایان کودکی»، «آتش در خرمن»، «ایراندخت»، «مظفرنامه»، «طوطیا»، «نظام از راست»، «مرد نامریی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان» فعالیت داشته است.

فیلم‌های محسن صادقی نسب