سارا روستاپور

تهرانمتولد 12 دی 1360
سارا روستاپور مجری تلویزیونی اهل ایران است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته میراث فرهنگی و فوق لیسانس نمایش عروسی از پردیس هنر دانشگاه تهران می باشد که حالا با نام خاله سارا مشهور است. وی اولین بار در سال 1378 وقتی 18 ساله بود از طریق دوست پدرش در آزمون اجرای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس شرکت کرد و قبول شد.اما سن عاملی بود که امکان ورودش به صدا و سیما را سخت کرد تا اینکه با برنامه مدرسه تا مدرسه به مدت 6 ماه مجری موفق بخش نوجوانان بود.

فیلم‌های سارا روستاپور