میلاد میرزایی

بابلمتولد 31 شهریور 1369
فارغ التحصیل لیسانس مهندسی کامپیوتر و دانشجوی انصرافی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که از تئاتر شروع کرد و تجربه حضور در رادیو و دوبله هم دارد. بعد از سه تجربه موفق بازیگری در شبکه استانی ، سال 1394 با فیلم ماه در جنگل بازی در سینما را هم تجربه کرد. از جمله سریال های او ، شرم (1399) ، بانوی عمارت (1397) ، نوار زرد (1396) ، محکومین (1396) ، رنج پنهان (1396) و احضار (1400) میباشد.

فیلم‌های میلاد میرزایی