مریم مومن

اردبیلمتولد 6 مرداد 1377
مریم مومن بازیگر ایرانی است. وی اولین بار در پنج سالگی جلوی دوربین رفت تا اینکه با تئاتر ادامه داد و در بانوی عمارت به شهرت رسید.