عفت رسولی تژاد

تهران
عفت رسولی‌نژاد بازیگر سینما و تلویزیون ایران است. او در آثاری همچون «ساکنین محترم»، «امروز»، «نازنین»، «حوض نقاشی»، «نارنجی پوش»، «چیزهایی هست که نمی‌دانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های عفت رسولی تژاد