ابراهیم غفوری

تهرانمتولد ۱ تیر ۱۳۳۹
ابراهیم غفوری فیلم‌بردار اهل ایران است.