Seung-Hyeon Ji

کره جنوبیمتولد 19 دسامبر 1981
سونگ هیون جی حرفه بازیگری را با حضور در فیلم های کارآگاه خوب (2020) ، هنرمندان Con (2014) و فرزندان خورشید (2016) شروع کرد و وارد دنیای سینما شد.

فیلم‌های Seung-Hyeon Ji