اکبر آئین

قلعه جومتولد 15 دی 1355
اکبر آئین متولد روستای قلعه جو می باشد. او کارگردان و بازیگر ایرانی است.

فیلم‌های اکبر آئین