شاهرخ شهبازی

کرمانشاهمتولد 2 اردیبهشت 1350
شاهرخ شهبازی کشتی گیر و بازیگر اهل کرمانشاه است. با ورزش کشتی تا سطح مدال کشوری پیش رفت و در 23 سالگی مدتی در شبکه استانی حضور داشت تا اینکه در 47 سالگی با فیلم غلامرضا تختی به شهرت رسید.

فیلم‌های شاهرخ شهبازی