امیر کاظمی

تهرانمتولد 19 آبان 1369
دانشجوی انصرافی لیسانس رشته نمایش می باشد. در 16 سالگی وقتی برای تهیه یک گزارش محلی در مورد سریال کتابفروشی هدهد به محل فیلم برداری می رود مرضیه برومند برای سکانس پایانی او را بازی می دهد. در سال 87 چهره اش با سریال همه بچه های من شناخته شد. او سپس در سال 94 با سریال شمعدونی بکارگردانی سروش صحت در کنار بازیگرانی چونی امیرحسین رستمی ، هوتن شکیبا و بهنام تشکر به شهرت رسید. سپس در سریال لیسانسه ها نیز به اوج خود رسید.