نعیمه نظام دوست

رشتمتولد 23 آبان 1353
نعیمه نظام دوست: بازیگر است. بعد از تجربه دو ساله تئاتر با مجموعه نوروز 72 داریوش کاردان وارد قاب تلویزیون شد تا اینکه سال 73 با ساعت خوش شانس مهران مدیری خوش درخشید‌. او در مجموعه ساعت خوش علاوه بر منشی گری صحنه بازیگر هم بود.سال 1382 در فیلم بر بوم زمان بعنوان دستیار و منشی صحنه حضور داشت تا اینکه سال 1386 اولین بار در فیلم توفیق اجباری به کارگردانی محمدحسین لطیفی در قامت بازیگر ظاهر شد.