حسین صفاریان

طالقانمتولد ۱۳۲۰
حسین صفاریان بازیگر سینما اهل ایران بود. وی ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ در تهران درگذشت.