Hark Tsui

چینمتولد 15 فوریه 1950
تسویی هارک با نام اصلی تسویی من کنگ کارگردان، تهیه کننده و فیلمنامه نویس هنگ کنگی است. او چندین فیلم تاثیرگذار هنگ کنگی مانند جنگجویان زو از کوه جادویی، مجموعه فیلم های روزی روزگاری در چین و تیغه را کارگردانی کرده است.

فیلم‌های Hark Tsui