حامد جعفری

تهران
حامد جعفری تهیه کننده، نویسنده سینما و تلویزیون ایران است. او در آثاری همچون فیلم سینمایی «فیلشاه»، فیلم سینمایی «شاهزاده روم» و فیلم سینمایی «راز مانا» فعالیت داشته است.