Kimiko Glenn

آمریکامتولد 27 ژوئن 1989
کیمیکو گلن در فینیکس، ایالتآمریکا به دنیا آمد و بزرگ شد، جایی که او با خواهرش آماندا و پدر و مادرش مارک و سومیکو زندگی کرد. او از ده سالگی تئاتر را در تئاتر جوانان شروع کرد و در آن جا عشق خود را برای اجرا افزایش داد.

فیلم‌های Kimiko Glenn