Aakash Dabhade

هندمتولد 8 مارس 1985
آکاش دبهاده از سال 2009 وارد وارد صنعت سینما شده است. از آثار او میتوان به فیلم های 3 احمق (2009)، فراری کی ساواری (2012) و رئیس (2013) اشاره کرد.

فیلم‌های Aakash Dabhade