فریده دریامج

رشتمتولد 1 ادیبهشت 1325
فریده دریامج بازیگر ایرانی است. او بصورت نقش کامل، بازی در تلویزیون را از سال 1366 با سریال سنگ و شیشه شروع کرد و اولین کار سینمایی وی بازی در سریال بی پناه بود. از جمله جوایز ایشان دریافت مدال طلای کشوری برای نمایش سگی در خرمن جا در سال 1347 و طلای نمایش پیگ نیک در میدان جنگ در سال 1348 که هردو برای قبل از انقلاب می باشد.