Stephen Marcus

انگلستانمتولد ۱۸ ژوئن ۱۹۶۲
ستیون مارکوس (Stephen Marcus) یک هنرپیشه اهل بریتانیا است. او فعالیت خود را از سال 1985 شروع کرده است. وی در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی زیادی حضور داشته است. از آثار او می‌توان به نینجای قاتل، رختشویخانه زیبای من، قلم‌پرها، قفل، انبار و دو بشکه باروت، خاکسترهای آنجلا، جایگاه زیبایی و چکمه‌های غیرعادی اشاره کرد.

فیلم‌های Stephen Marcus