اصغر حیدری

تهرانمتولد 1341
اصغر حیدری بازیگر اهل ایران است. او با نقش دکتر جکول در شب های برره به شدت به شهرت رسید.در قامت تهیه کننده سال 1368 وقتی 27 ساله بود وارد کارهای هنری شد تا اینکه سال 1372 با فیلم سینمایی همسر به کارگردانی مهدی فخیم زاده جلوی دوربین رفت. سریال های پاورچین ، نقطه چین ، جایزه بزرگ ، متهم گریخت ، مسافران ، چارخونه ، ساختمان پزشکان ، دززد و پلیس ، پژمان ، خروس ، شمعدونی و گسل از جمله آثار ایشان است.