فهیمه سلیمانی

تهران
فهیمه سلیمانی فیلمنامه نویس و تهیه کننده است. او مدرک کارشناسی کارگردانی سینما دارد و فارغ التحصیل دوره عالی فیلمنامه نویسی از حوزه هنری است. وی نه تنها از نویسندگان موفق از سال 1379 تاکنون است، بلکه نویسنده فیلمنامه بسیاری از فیلمهای موفق، و همچنین تهیه کننده ی بسیاری از آن فیلم ها بوده است. رمان هایی چون “بغض تنهایی”،قصر یخی”،“برایم بمان”، “چشمهای بارانی”، دیوار شیشه ای”، “رایکا”، “دوشیزه”، “شبگرد” و همچنین کتاب “فیلمنامه چه می خواهد” از نوشته های فهیمه سلیمانی است. وی فیلمنامه نویسی را نیز در کارنامه خود دارد که از جمله آن می توان به فیلم دزدی که برای شام آمد اشاره کرد.