فاطمه مرتاضی

تهرانمتولد 22 مهر 1335
فاطمه مرتاضی هنرپیشه پیشکسوت کشور است. در آثار زیادی ایفای نقش داشته که میتوان به هشت و نیم دقیقه ،پرگار و فیلمهای محمد رسول الله و قسم اشاره کرد.

فیلم‌های فاطمه مرتاضی