جمشید جهان زاده

گچسارانمتولد 12 فروردین 1330
جمشید جهان‌زاده بازیگر سینما اهل ایران است. او بصورت جدی بازیگری را از سال 1363 وقتی 33 ساله بود با فیلم تلویزیونی دسیسه شروع کرد تا اینکه سال 1365 با سریال مدرس وارد بازیگری شد. فیلم سینمایی گودال نیز در سال 65 اولین تجربه بازی ایشان در سینما بود سپس با حضور در نقش های منفی بسیار مورد توجه قرار گرفت.